Loading...
  • Knowledge - เสือตัวที่ 5 หายไปไหน

เสือตัวที่ 5 หายไปไหน

สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลีใต้ และไต้หวัน ถูกขนานนามเป็น 4 เสือเศรษฐกิจแห่งเอเชีย (ไม่รวมประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเหมือนไอดอลของประเทศอื่นๆ ในการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้สำเร็จ) ที่เน้นพัฒนาด้านการส่งออกและเป็นชาติอุตสาหกรรม โดยประเทศไทย ถูกคาดหวังว่าจะเป็นเสือตัวที่ 5 แต่มันเกิดอะไรเหตุใดเสือตัวที่ 5 นี้จึงไม่เกิดขึ้นเสียที...


หลาย 10 ปีผ่านมา ฮ่องกงและสิงคโปร์เป็นผู้นำทางด้านศูนย์กลางการเงินระดับนานาชาติ ในขณะที่เกาหลีใต้และไต้หวันเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนเสือตัวที่ 5 นั้นยังคงต้องพึ่งแต่ธุรกิจการท่องเที่ยว จะพัฒนาภาคการเกษตรก็ไปไม่สุด ภาคอุตสาหกรรมก็ไปไม่ถึงเสียที วันนี้เราลองมาวิเคราะห์เหตุผลที่ทำให้ไทยไม่สามารถเป็นเสือตัวที่ 5 ได้กันเลย


1. ไม่ใช่เจ้าของเป็นเพียงผู้ผลิต

2. ภาครัฐลงทุนอย่างไรค้า

3. ธุรกิจพื้นฐานถูกต่างชาติกอบโกย

4. คนไทยไม่สนับสนุนของไทย

5. ต่อยอดอุตสาหกรรมไปยังต่างประเทศไม่ได้


ถ้าเราไม่สามารถแก้ปัญหาข้างต้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอแล้ว นอกจากเราจะไม่มีทางเป็นเสือตัวที่ 5 แต่เรากลับจะถูกประเทศอื่นแซงหน้าไปเรื่อยๆ ฉะนั้นแล้วถึงเวลาหรือยัง ที่เราจะสนับสนุนสินค้าหรือบริการที่เป็นของคนไทยแท้ๆ ให้มีที่ยืน ให้ขายได้ ให้ไปต่อได้ และผลักดันแบรนด์เหล่านี้ให้ออกไปสู่ตลาดโลก เพื่อให้เป็นความภาคภูมิใจของเราคนไทย สร้างรายได้กลับเข้ามาสู่ปะเทศของเราไม่ใช่ปล่อยให้บริษัทฯต่างชาติสูบเลือดของเราออกไปเฉกเช่นทุกวันนี้สินค้ายอดนิยม
ดูทั้งหมด
สำหรับคุณ
ดูทั้งหมด
Scroll