Loading...
เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับ hagaholic

เกี่ยวกับเรา hagaholic เป็นเว็บไซต์โซเชียลคอมเมิร์ซสัญชาติไทย เราตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับการซื้อ-ขายสินค้าของคนไทยในยุคปัจจุบัน และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหากคนไทยซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ต่างชาติเท่านั้นว่าอาจก่อความเสียหายทางเศรษฐกิจกับประเทศมหาศาล เราจึงได้พัฒนาเว็บไซต์ Hagaholic ขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับคนไทยที่ต้องการซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ ทำไมต้อง Hagaholic เรามีความต้องการเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างความเท่าเทียมในด้านโอกาสการขายสำหรับร้านค้าต่างๆ และจะพยายามอย่างยิ่งเพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยมีโอกาสในการขายสินค้าได้เท่าเทียมกับบริษัทชั้นนำ เรามีรูปแบบเพื่อป้องกันการหลอกขายสินค้า โดยทางเราจะเป็นคนกลางในการซื้อ-ขายสินค้า เราคือคนไทยและเราเข้าใจคุณ

ทำไมต้อง Hagaholic

เรามีความต้องการเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างความเท่าเทียมในด้านโอกาสการขายสำหรับร้านค้าต่างๆ และจะพยายามอย่างยิ่งเพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อยมีโอกาสในการขายสินค้าได้เท่าเทียมกับบริษัทชั้นนำ เรามีรูปแบบเพื่อป้องกันการหลอกขายสินค้า โดยทางเราจะเป็นคนกลางในการซื้อ-ขายสินค้า เราคือคนไทยและเราเข้าใจคุณ

 chania
Scroll