Loading...
ขายของออนไลน์

แฮค-อะ-โฮ-ลิค ยินดีต้อนรับ

เราเชิญชวนให้มาร่วมกันสร้าง มาร์เก็ตเพลสของคนไทย

เกี่ยวกับ “แฮค-อะ-โฮ-ลิค”

แฮค-อะ-โฮ-ลิค คือเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นมาร์เก็ตเพลสของคนไทย ด้วยการที่เราตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตหากคนไทย
ซื้อ-ขาย สินค้าออนไลน์จากเว็บไซต์ต่างชาติเป็นหลัก โดยไม่มีผู้ให้บริการไทยมาเป็นทางเลือกเลย เฉกเช่นที่เกิดจากการเข้ามาของห้างสรรพสินค้าสะดวกซื้อในอดีต “แฮค-อะ-โฮ-ลิค” จึงได้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับคนไทยที่ต้องการซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์

Hagaholic Owner

ภารกิจของ Hagaholic

 • 1. สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้คนไทย และสนับสนุนแบรนด์สินค้าไทยให้เป็นที่รู้จัก
 • 2. สร้างความเท่าเทียมในการขายสินค้า และความคุ้มค่าในการซื้อสินค้า
 • 3. มาร์เก็ตเพลส ที่ได้รับความนิยมจากคนไทย

Thai market place

ความเป็นมาของ “แฮค-อะ-โฮ-ลิค”

มาดูการพัฒนาของเรา และก้าวเดินไปพร้อมกับเรา มาร์เก็ตเพลสของคนไทย

 • มกราคม 2560

  เริ่มพัฒนาเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น

 • สิงหาคม 2561

  จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 • พฤษภาคม 2562

  เว็บไซต์ และแอพพลิเคชั่นพร้อมให้บริการ

สิ่งที่เราร่วมกันทำจน...วันนี้

38,438

สินค้าทั้งหมด

38,436

ขายไปแล้ว

38,436

ลูกค้า

38,436

แม่ค้า

ทีมงานของ “แฮค-อะ-โฮ-ลิค”

พวกเรารวมตัวกันด้วยความเชื่อที่ว่า ประเทศไทยต้องมีMarketplaceเป็นของคนไทย
สินค้าที่ค้าขายในไทยจะต้องไม่ถูกผูกขาดจากชาวต่างชาติ

Team Member

ประชุม จันทร์มั่น

Software Engineer

Team Member

ณัฐพล รักอาชีพ

Application Developer

Team Member

ใบเฟิน พุ่มเกตุ

Js Developer

Team Member

ธนวรรณ ฟ้าสว่าง

CTO

Clothing

สมัครขายกับเราง่ายๆ

มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา รีบสมัครก่อนที่คู่แข่งของท่านจะขายสินค้าได้ก่อน

ขายกับเราวันนี้